Estelligence. Biuro rachunkowe Warszawa

Grupa Kapitałowa

Sprawozdawczość

Espandi

W ramach usług outsourcingu księgowego i finansowego dla firm w Warszawie tworzymy:

 • jednostkowe sprawozdania finansowe,
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • raporty giełdowe,

Kadry i Płace

Espandi
 • Przygotowujemy umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne
 • Sporządzamy listy płac oraz deklaracje ZUS, PIT, PFRON
 • Prowadzimy akta osobowe pracowników etatowych
 • Zarządzamy bazą danych pracowników informując o terminach badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • Współpracujemy z firmami przeprowadzającymi szkolenia BHP

Wsparcie księgowe

Espandi
 • projektujemy i wdrażamy procedury zamknięcia miesiąca oraz raportowania statutowego i zarządczego,
 • optymalizujemy istniejący proces zamykania ksiąg w celu przyspieszenia raportowania,
 • oferujemy wsparcie w wybranych czynnościach zamknięcia ksiąg (np. uzgadnianie rozrachunków, wycena aktywów i pasywów itp),
 • opracowujemy dokumentację zasad (polityki) rachunkowości zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • projektujemy plany kont, zasady obiegu dokumentów, opracowujemy wzory typowych dokumentów księgowych (także sprawozdań finansowych),
 • przeprowadzamy warsztaty “na miarę” dla pracowników działów księgowych
 • oferujemy usługi outsourcingu finansowego i księgowego

MSSF

Espandi

Sporządzamy dokumentację przekształcenia sprawozdań na MSSF, oferujemy dowolną pomoc we wdrożeniu MSRów/MSSFów

Procesy

Espandi

Biuro Rachunkowe Warszawa zajmuje się:

 • budżetowaniem
 • tworzeniem i wdrażaniem systemów informacji zarządczej dopasowane do potrzeb organizacji
 • porządkowaniem i optymalizacją procesów biznesowych
 • opracowywaniem procedur wewnętrznych, obieg dokumentów, macierze autoryzacji, mapy procesów
 • audytem wewnętrznym(outsourcing/consorcing/doradztwo)
 • optymalizacją systemu kontroli wewnętrznej
 • zarządzaniem projektami (w tym zarządzanie procesem konsolidacji – planowanie, bieżące monitorowanie i raportowanie)

Analizy

Espandi
 • analizy biznesowe umów, doradztwo w zakresie sporządzania umów
 • dobór optymalnych źródeł finansowania
 • biznes plany
 • budowanie strategii firmy