Estelligence. Biuro rachunkowe Warszawa

Spółka

Twoja Nowa Firma

Espandi

Czy jesteś gotowy założyć własną firmę?

Aby założyć nową firmę, potrzebujemy spotkać się z Tobą tylko raz.
Zamiast tracić czas na liczne wizyty w urzędach, wybierz prostszą metodę!

Doradzimy jaka forma prawna jest najbardziej optymalna dla rozpoczęcia prowadzenia biznesu, a jeżeli potrzebna jest spółka do przeprowadzenia pierwszej transakcji od zaraz, oferujemy sprzedaż założonych specjalnie w tym celu spółek, które już posiadają NIP, REGON i wpis do KRS.

Nasze biuro rachunkowe ma siedziby w takich miastach jak Kwidzyn, Płock i Warszawa.

Księgowość, kadry i płace, podatki

Espandi

Zajmij się prowadzeniem biznesu a na nas zdeleguj to co zabiera Ci czas a nie generuje dodatkowych przychodów: księgowość, płace i podatki. Zakres naszych usług obejmuje miedzy innymi:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt)
 • Przygotowywanie i składanie w urzędach deklaracji (PIT, CIT i VAT)
 • Zamykanie roku obrotowego oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i rachunków do umów
 • Sporządzanie list płac
 • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji (ZUS, PFRON, PIT 4)
 • Kontakt z urzędami skarbowymi, ZUS, Inspekcją Pracy, PFRON, GUS
 • Doradztwo księgowe i rachunkowe dla spółek i dużych firm

Nasze usługi z zakresu księgowości oraz kadr i płac świadczymy przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych umożliwiających naszym klientom stały dostęp do ksiąg rachunkowych 24 h/ 7 dni w tygodniu. Za pomocą przydzielonego loginu i hasła bezpiecznie będziesz zarządzał firmą mając stały dostęp do swoich danych księgowych.

Nasi księgowi na bieżąco konsultują z doradcami podatkowymi możliwe sposoby prezentowania w księgach transakcji klientów gwarantujące optymalizację obciążeń podatkowych przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Reprezentacja przed urzędami

Espandi

Jeśli nie czujesz się komfortowo w kontaktach z urzędnikami, nasza oferta spełni Twoje oczekiwania. Będziemy Cię reprezentować przed urzędem skarbowym, ZUS, GUS, urzędem gminy oraz wszelkimi innymi urzędami, do których zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteś zobligowany składać różne dokumenty, pisma i deklaracje.

Projekty unijne

Espandi

W latach 2014 – 2020 Polska będzie jednym z największych beneficjentów pomocy unijnej. W ramach wspólnotowej polityki spójności i środków krajowych, przedsiębiorcy i instytucje działające w Polsce będą mogli otrzymać wielomilionowe wsparcie finansowe.

 

Właściwe przygotowanie wniosków o pomoc finansową jak i spełnienie wielu wymogów formalnych ma decydujące znaczenie dla pozyskania ulg bądź dotacji.

 

Bezzwrotna pomoc finansowa może znacząco przyczynić się do sukcesu Twojego przedsięwzięcia, lecz też niesie za sobą wiele wyzwań związanych z komunikacją, terminowym raportowaniem i bezbłędnymi kalkulacjami.

 

Wyróżniamy się udokumentowanym doświadczeniem w rozliczaniu projektów finansowanych z dotacji UE. Nasz dedykowany zespół księgowych poprowadzi księgi tak, abyś nie musiał się martwić, że błędy księgowe spowodują konieczność zwrotu otrzymanych zaliczek albo, że zostaną odrzucone przez jednostkę finansującą twoje wnioski o refundację poniesionych już kosztów.

Sprawozdawczość

Espandi

W ramach usług księgowości spółek sporządzamy:

 • jednostkowe sprawozdania finansowe,
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • raporty giełdowe

Wsparcie księgowe

Espandi
 • projektujemy i wdrażamy procedury zamknięcia miesiąca oraz raportowania statutowego i zarządczego,
 • optymalizujemy istniejący proces zamykania ksiąg w celu przyspieszenia raportowania,
 • oferujemy wsparcie w wybranych czynnościach zamknięcia ksiąg (np. uzgadnianie rozrachunków, wycena aktywów i pasywów itp),
 • opracowujemy dokumentację zasad (polityki) rachunkowości zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • projektujemy plany kont, zasady obiegu dokumentów, opracowujemy wzory typowych dokumentów księgowych (także sprawozdań finansowych),
 • przeprowadzamy warsztaty “na miarę” dla pracowników działów księgowych

MSSF

Espandi

Sporządzamy dokumentację przekształcenia sprawozdań na MSSF, oferujemy dowolną pomoc we wdrożeniu MSRów/MSSFów

Procesy

Espandi

Nasze usługi obejmuja:

 • budżetowanie tworzenie i wdrażanie systemów informacji zarządczej dopasowane do potrzeb organizacji
 • porządkowanie i optymalizację procesów biznesowych
 • opracowywanie procedur wewnętrznych, obieg dokumentów, macierze autoryzacji, mapy procesów
 • audyt wewnętrzny (outsourcing/consorcing/doradztwo)
 • optymalizację systemu kontroli wewnętrznej
 • zarządzanie projektami (w tym zarządzanie procesem konsolidacji – planowanie, bieżące monitorowanie i raportowanie)

Analizy

Espandi
 • analizy biznesowe umów, doradztwo w zakresie sporządzania umów
 • dobór optymalnych źródeł finansowania
 • biznes plany
 • budowanie strategii firmy