Home > Partnership programme and partner companies

back

Partnership programme and partner companies

Nasi klienci to firmy o zróżnicowanych potrzebach. Zapewniamy im wsparcie wykraczające poza kwestie księgowe, kadrowe i płacowe. Wykorzystujemy kompetencje naszego zespołu a w razie potrzeby jesteśmy w stanie rozszerzyć zakres wsparcia dzięki bieżącej  współpracy z kancelariami podatkowymi i prawnymi.

Selektywnie wybieramy naszych partnerów. Dzięki zbudowanemu przez lata zaufaniu jesteśmy faktycznie w stanie oferować naszym klientom komplementarną usługę za której jakość bierzemy odpowiedzialność.

Our clients are companies with diverse needs. We provide them with support going beyond accounting, and payroll matters. Yet, we can expand the scope of support as needed thanks to ongoing cooperation with tax and legal offices.

We are selective about our partners. Thanks to the trust we have built up over many years, we are really able to offer our clients a complementary service of quality we assume full responsibility for.