Strona główna > Program partnerski

back

Program partnerski i firmy współpracujące

Nasi klienci to firmy o zróżnicowanych potrzebach. Zapewniamy im wsparcie wykraczające poza kwestie księgowe, kadrowe i płacowe. Wykorzystujemy kompetencje naszego zespołu a w razie potrzeby jesteśmy w stanie rozszerzyć zakres wsparcia dzięki bieżącej  współpracy z kancelariami podatkowymi i prawnymi.

Selektywnie wybieramy naszych partnerów. Dzięki zbudowanemu przez lata zaufaniu jesteśmy faktycznie w stanie oferować naszym klientom komplementarną usługę za której jakość bierzemy odpowiedzialność.

ltca

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego. Świadczy usługi zarówno dla spółek polskich jak i zagranicznych, w tym grup kapitałowych oraz podmiotów notowanych na GPW i NewConnect.  Ich usługi  cechuje indywidualne podejście do każdego Klienta z uwzględnieniem jego interesów, specyfiki prowadzonej działalności oraz z zachowaniem najwyższych standardów poufności. Zawsze wybierają rozwiązania zmierzające do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa prawnego i podatkowego, z uwzględnieniem polskich i międzynarodowych standardów compliance.

 

c&r

C&R AUDITORS jest profesjonalną firmą audytorską świadczącą usługi doradcze z zakresu audytu i księgowości oraz doradztwa w rachunkowości już od 15 lat. Ich wiedza i doświadczenie wyniesione zostało z jednej z najbardziej renomowanych firm audytorsko-konsultingowych, a następnie potwierdzone w praktyce sukcesami odniesionymi przy realizacji długofalowych projektów, takich jak: audyty, restrukturyzacje, wyceny, połączenia spółek, pomoc przy likwidacji spółek. Nad realizacją poszczególnych zleceń opiekę sprawują Biegli Rewidenci posiadający rozległą wiedzę w zakresie Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

 

KFiR

Kancelaria Finansów i Rachunkowości prowadzi działalność od 2002 roku. Przedmiotem jej działalności są usługi audytorskie i doradcze a w szczególności czynności rewizji finansowej, pozostałe usługi biegłego rewidenta, doradztwo i ekspertyzy oraz szkolenia i konsultacje. Spółka swoją działalność opiera na bogatym doświadczeniu ekspertów w zakresie finansów i rachunkowości, czynnych biegłych rewidentów z kilkunastoletnim doświadczeniem, zdobytym w takich firmach jak BDO Polska, PKF Consult, Misters Audytor, MDDP, PwC Polska.