Strona główna > Usługi kadrowe

back

Usługi kadrowo płacowe

Wśród naszych klientów są zarówno małe podmioty jak i duże międzynarodowe spółki.. To my kontaktujemy się  z, ZUS, Inspekcją Pracy, PFRON, urzędami skarbowymi czy GUS i to my reprezentujemy klienta w trakcie kontroli PIP i wspieramy go w realizacji wydanych nakazów pokontrolnych.

W ramach usługi kadrowej realizujemy mi.in:

 • comiesięczne naliczanie płac w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami klienta,
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, PIT 4, PFRON,
 • przygotowywanie plików do przelewów,
 • przygotowanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń,
 • rozliczanie czasu pracy (nadgodziny) i absencji,
 • prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników,
 • przygotowanie raportu płacowego wg uzgodnionego z klientem wzorca,
 • ustalanie wysokości odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów,
 • kalkulacja należności dla członków zarządu,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, podatkowe oraz wierzycieli (komorników),
 • reprezentowanie klienta w trakcie kontroli ZUS, itp. i wsparcie w realizacji wydanych nakazów pokontrolnych.

Ponadto przygotowujemy:

 • roczne deklaracje podatkowe i rozliczeniowe PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8R, PIT-8C.
 • raporty roczne IMIR (dawne RMUA),
 • raporty sprawozdawcze dla GUS.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zaproś nas na spotkanie.

Scroll Up