E                Strona GłównaKariera

back_white

Kariera

ESTELLIGENCE

Estelligence jest jednym z największych w Warszawie niezależnych biur rachunkowych. Naszych korporacyjnych klientów wspieramy już od kilkunastu lat.

W pracy najważniejsze są dla nas satysfakcja i jasne zasady. Pracujemy w przejrzystych zespołach. Do pracowników podchodzimy indywidualnie – bez względu na to czy preferujesz ciągły kontakt z koleżankami i kolegami czy wolisz pracować samodzielnie – mamy stanowiska, zadania i projekty dopasowane do Ciebie. Różnorodność tych projektów gwarantuje ciągły rozwój wspierany ustaloną scieżką kariery, szkoleniami i doświadczeniem innych osób w firmie.

Lubimy swoją pracę i swoich klientów. Robimy, to co umiemy najlepiej.

Jeśli chcesz pracować w naszym zespole – skontaktuj się i dołącz do nas.

Osoba na tej pozycji pracuje w Estelligence w kilkuosobowym zespole księgowym pod nadzorem i przy wsparciu bardziej doświadczonych osób. Ze względu na specyfikę naszych klientów obsługuje głównie spółki prawa handlowego (jedną lub kilka w zależności od ich wielkości).

 

Twoje główne zadania będą obejmować:

 • księgowanie wyciągów bankowych,

 • formalną akceptację podstawowych dokumentów księgowych, np. faktury zakupu oraz ich księgowanie (WN, MA), rozróżniając co to jest netto/brutto,

 • wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży,

 • rozliczanie rozrachunków,

 • wstępną analizę i uzgadnianie kont księgowych,

 • pod nadzorem Księgowego sporządzanie deklaracji/zeznań na podstawie danych w systemie,

 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań, raportów finansowych oraz innych sprawozdań (np. GUS, NBP itp.),

 • przygotowanie wydruków z systemu na polecenie Księgowego oraz wsparcie zespołu w innych bieżących zadaniach,

 • operacyjny kontakt z klientem (np. w celu wyjaśniania zagadnień związanych

  z ewidencjonowaniem dokumentów).

 

Jesteś bardzo dobrym kandydatem, jeżeli:

 • posiadasz już przynajmniej kilkumiesięczne doświadczenie w księgowości (idealnie w biurze rachunkowym),

 • znasz już podstawy rachunkowości i Ustawy o Rachunkowości, w tym m.in.:

  • wiesz na jakie konta księgowane są koszty, na jakie przychody i w związku z tym potrafisz już znaleźć na planie kont na jakich kontach operacja może być zaksięgowana,

  • rozróżniasz rodzaje dokumentów księgowych i potrafisz zweryfikować poprawność dokumentów,

 • posiadasz doświadczenie w pracy z programem księgowym (bardzo dobrze jeżeli znasz program Comarch Optima – ale jeśli nie to Cię go nauczymy!) i w efekcie umiesz samodzielnie wprowadzać podstawowe dokumenty do programu księgowego,

 • znasz podstawy przepisów podatkowych (VAT, CIT, PIT), m.in. zasady tworzenia deklaracji podatkowych,

 • jesteś sprawny/a w obsłudze komputera i MsOffice (zwłaszcza Excel) i jesteś otwarty/a na naukę nowych programów,

 • posiadasz wyższe wykształcenie lub jesteś w trakcie nauki  (najlepiej na kierunkach: ekonomia, finanse, rachunkowość, itp),

 • specyfika biura rachunkowego wymaga także większej elastyczności i radzenia sobie z presją, więc ważna jest również szybkość działania,

 • zależy nam abyś znał/a język angielski na poziomie umożliwiającym w miarę swobodną komunikację biznesową (język włoski lub niemiecki będzie dodatkowym atutem),

 • przede wszystkim chcesz dalej się rozwijać i jesteś zaangażowana/y w to co robisz

Ponieważ pracujemy w zespole bardzo liczy się dla nas komunikatywność i kultura osobista oraz umiejętność pracy w grupie. Świetnie u nas odnajdą się osoby sumienne, dokładne, skrupulatne, odpowiedzialne i terminowe w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@estelligence.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Osoba na pozycji Księgowy pracuje w kilkuosobowym zespole pod nadzorem Lidera Zespołu / Głównego Księgowego. Ze względu na specyfikę naszych klientów obsługuje spółki prawa handlowego (jedną lub kilka w zależności od ich wielkości i skomplikowania).

 

Twoje główne zadania, oczywiście pod nadzorem oraz przy wsparciu i weryfikacji Lidera Zespołu / Głównego Księgowego, będą obejmować:

 • samodzielne księgowanie dokumentów oraz weryfikacja i księgowanie dokumentów wcześniej wprowadzonych do systemu księgowego przez asystenta/młodszego księgowego,

 • formalną akceptację dokumentów księgowych,

 • przygotowywanie poleceń księgowych dot. m.in. RMK/PPO, itd.,

 • zamknięcie miesiąca, uzgodnienia sald na kontach, weryfikacja obrotówki (w przypadku bardziej złożonych zagadnień przy wsparciu bardziej doświadczonych osób),

 • dla mniejszych/prostszych podmiotów sprawdzenie poprawności deklaracji VAT oraz sporządzenie kalkulacji CIT.

 • sporządzanie sprawozdań finansowych, do weryfikacji przez Głównego Księgowego,

 • przygotowanie dokumentacji i danych wymaganych przez biegłych rewidentów podczas badania sprawozdania finansowego,

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP, banki finansujące, itd) w tym przygotowanie odpowiednich dokumentów i sprawozdań wymaganych przez te instytucje,

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialna/y za bieżący, operacyjny kontakt z obsługiwanymi klientami. Możesz liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych księgowych w realizacji trudniejszych i bardziej złożonych zadań. Równie ważnym zadaniem jest dbanie o własny rozwój oraz wsparcie dla mniej doświadczonych pracowników (np. asystentów).

 

Jesteś bardzo dobrym kandydatem, jeżeli:

 • posiadasz ok 2-3 letnie doświadczenie w księgowości (idealnie w biurze rachunkowym)

 • masz bardzo dobrze opanowane abecadło księgowe: rozróżniasz rodzaje dokumentów księgowych i potrafisz zweryfikować poprawność dokumentów, samodzielnie potrafisz wprowadzić dokumenty do programu księgowego a na podstawie planu kont wiesz na jakich kontach operacja powinna być zaksięgowana itp.,

 • potrafisz zamknąć miesiąc oraz dokonać uzgodnienia kont (weryfikacja sald, wiesz jaka kwota powinna się znaleźć na danym koncie i z czego to wynika, potrafisz wyjaśnić niezgodności),

 • umiesz prowadzić rejestr środków trwałych i dokonać odpowiednich księgowań z tym związanych,

 • potrafisz przygotować różnego rodzaju zestawienia na podstawie obrotówki,

 • znasz lub potrafisz odnaleźć stosowne przepisy podatkowe i potrafisz stosować je w praktyce, na przykład umiesz przygotować deklaracje VAT na podstawie systemu księgowego oraz sporządzić podstawowe kalkulacje CIT,

 • jesteś sprawny/a w obsłudze komputera i MsOffice (zwłaszcza Excel) i jesteś otwarty/a na naukę nowych programów

 • super jeżeli znasz program Comarch Optima (a jeżeli nie to Cię go nauczymy!)

 • zależy nam abyś znał/a język angielski na poziomie umożliwiającym w miarę swobodną komunikację biznesową (język włoski lub niemiecki będzie dodatkowym atutem)

 • przede wszystkim chcesz dalej się rozwijać i jesteś zaangażowana/y w to co robisz

Ponieważ pracujemy w zespole bardzo liczy się dla nas komunikatywność i kultura osobista oraz umiejętność pracy w grupie. Na tym poziomie ważna jest już dla nas Twoja samodzielność, więc powinieneś/powinnaś umieć zorganizować własną pracę jak również nadzorować/weryfikować pracę młodszych i mniej doświadczonych księgowych i asystentów. Świetnie odnajdą się u nas osoby sumienne, dokładne, skrupulatne oraz odpowiedzialne i terminowe w wykonywaniu powierzonych zadań

 

Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@estelligence.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Osoba na pozycji Samodzielnego Księgowego pracuje zazwyczaj w Estelligence w kilkuosobowym zespole księgowym pod nadzorem Lidera Zespołu / Głównego Księgowego. Osoba na tym stanowisku samodzielnie prowadzi pełną księgowość dla spółek prawa handlowego (jedną lub kilka w zależności od ich wielkości i skomplikowania). W przypadku bardziej złożonych podmiotów, odpowiedzialność osoby pełniącej to stanowisko jest ograniczona do wybranych zagadnień.

 

Twoje główne zadania będą obejmować:

 • dla mniej złożonych klientów samodzielne prowadzenie pełnej księgowości spółek prawa handlowego (praca ta nadal podlega nadzorowi Managera/Głównego Księgowego),

 • samodzielne księgowanie oraz weryfikacja i księgowanie dokumentów wcześniej wprowadzonych przez asystenta/młodszego księgowego,

 • akceptacja merytoryczna i formalna dokumentów księgowych,

 • rozliczanie i ujmowanie w księgach bardziej złożonych zdarzeń gospodarczych (np. odsetki od pożyczek, różnice kursowe, koszt własny sprzedaży, cesje, podatek u źródła, rozliczanie kosztów w czasie, tworzenie rezerw, itd.),

 • zamknięcie miesiąca oraz dokonanie uzgodnienia sald na kontach, weryfikacja obrotówki,

 • sprawdzenie poprawności deklaracji VAT oraz kalkulacji CIT,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • sporządzanie raportów dla klientów,

 • uczestnictwo w badaniu sprawozdania finansowego – przygotowanie dokumentacji wymaganej od biegłych,

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP), przygotowanie sprawozdań wymaganych np. przez GUS, NBP, itp.,

 • przygotowanie dokumentacji do kontroli skarbowych,

 • kontakt z bankami i instytucjami finansowymi w imieniu klientów (np. w celu dostarczenia odpowiednich informacji i wyjaśnień),

 • operacyjny kontakt z klientami.

Jesteś bardzo dobrym kandydatem, jeżeli:

 • posiadasz ok 3-5 letnie doświadczenie w księgowości (idealnie w biurze rachunkowym),

 • potrafisz już wykorzystać w praktyce wszystkie zasady rachunkowości oraz przepisy Ustawy o Rachunkowości,

 • umiesz samodzielnie zamknąć miesiąc oraz dokonać uzgodnienia kont (weryfikacja sald, wiesz jaka kwota powinna się znaleźć na danym koncie i z czego to wynika, potrafisz sprawdzić dlaczego coś jest niezgodne i wiesz jak to skorygować),

 • potrafisz przygotować różnego rodzaju zestawienia na podstawie obrotówki,

 • umiesz przygotować polecenie księgowania do RMK, PPO, itd.,

 • umiesz prowadzić rejestr środków trwałych i dokonać odpowiednich księgowań z tym związanych,

 • umiesz rozliczyć koszt własny w spółkach produkcyjnych,

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnych z obowiązującymi wymogami nie stanowi dla Ciebie większego problemu,

 • znasz bieżące przepisy podatkowe i potrafisz stosować je w praktyce, w tym m.in. umiesz przygotować deklaracje VAT oraz kalkulacje CIT – sprawdzając ich poprawność (weryfikacja rejestrów VAT),

 • zasady księgowe i przepisy podatkowe umiesz wykorzystać w tematach bardziej złożonych, np. pożyczki, cesje, podatek u źródła, transakcje z podmiotami zagranicznymi, itd. (oczywiście w przypadku bardziej złożonych zagadnień otrzymasz pełne wsparcie merytoryczne od współpracowników),

 • bardzo cenne będzie dla nas jeżeli posiadasz specjalistyczną/unikatową wiedzę w wybranych obszarach np. mocne doświadczenie branżowe (produkcja, budownictwo, development, IT, itd.) lub techniczne (np. WDT/WNT, MSR/MSSR, itd.),

 • potrafisz budować z klientami efektywne / partnerskie relacje, np. umiesz identyfikować potrzeby klienta, co jest ważne dla klienta z punktu widzenia współpracy w obszarze księgowości oraz odpowiednio dostosowywać swoją pracę i pracę zespołu do tych potrzeb,

 • umiesz identyfikować problemy (zarówno u Klienta i jak również w relacji Estelligence-Klient) aby wspólnie z Managerem / Liderem Zespołu szukać odpowiednich rozwiązań,

 • jesteś sprawny/a w obsłudze komputera i MsOffice (zwłaszcza Excel) i jesteś otwarty/a na naukę nowych programów,

 • świetnie jeżeli znasz program Comarch Optima (a jeżeli nie to Cię go nauczymy!),

 • zależy nam abyś znał/a język angielski na poziomie umożliwiającym w miarę swobodną komunikację biznesową (język włoski lub niemiecki będzie dodatkowym atutem),

 • przede wszystkim chcesz dalej się rozwijać i jesteś zaangażowana/y w to co robisz.

Ponieważ pracujemy w zespole bardzo liczy się dla nas komunikatywność i kultura osobista oraz umiejętność pracy w grupie. Na tym poziomie bardzo ważna jest dla nas Twoja samodzielność, więc powinieneś/powinnaś umieć zorganizować własną pracę jak również nadzorować/weryfikować pracę młodszych i mniej doświadczonych księgowych i asystentów. Świetnie u nas odnajdą się osoby sumienne, dokładne, skrupulatne oraz odpowiedzialne i terminowe w wykonywaniu powierzonych zadań

 

Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@estelligence.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Osoba zatrudniona w Estelligence na pozycji Głównego Księgowego jest odpowiedzialna za prowadzenie pełnej księgowości spółek prawa handlowego (bez prowadzenia spraw pracowniczych i ZUS) dla wszystkich klientów w jej zespole. Nie mniej ważną rolą jest nadzór i weryfikacja pracy księgowych we własnym zespole. Główny Księgowy/Manager ma u nas wpływ na sposób funkcjonowania i charakter swojego zespołu, rozumie specyfikę swoich klientów i umie zarządzać zasobami dla ich jak najlepszej obsługi.

 

Twoje główne zadania będą obejmować:

 • odpowiedzialność za rozwój zawodowy mniej doświadczonych pracowników i ich funkcjonowanie w Twoim zespole,

 • sporządzanie i autoryzację sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (w niektórych przypadkach być może również wg MSR),

 • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,

 • współtworzenie i nadzór nad polityką rachunkowości klientów,

 • kontakt z klientami w zakresie operacyjnym i biznesowym, udział we współzarządzaniu relacją z klientem,

 • współpraca z zespołem sprzedażowym w zakresie ofertowania i zasad współpracy z klientami,

 • kontrola procesu fakturowania podległych klientów,

 • reprezentowanie klientów w kontaktach z urzędami skarbowymi, audytorami, bankami i instytucjami finansowymi.

 

Jesteś bardzo dobrym kandydatem, jeżeli:

 • masz doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowej/księgowego i/lub lidera zespołu księgowego,

 • posiadasz doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, chcesz i umiesz dbać o właściwą komunikację w Twoim zespole,

 • znasz biegle i umiesz w praktyce wykorzystać przepisy o rachunkowości i przepisy podatkowe (CIT, PIT, VAT),

 • umiesz zadbać o dobrą organizację pracy własnej oraz podległego zespołu, umiesz zarządzać pracą dla kilku klientów równocześnie, dobrze radzisz sobie z presją, chętnie ustalasz priorytety w pracy, cenisz terminowość i sumienność,

 • potrafisz budować efektywne/partnerskie relacje z klientami, np. umiesz identyfikować potrzeby klientów i umiesz odpowiednio dostosowywać swoją pracę i pracę zespołu do tych potrzeb,

 • umiesz identyfikować problemy (zarówno u klienta jak i w relacji Estelligence-klient a także w zespole) i samodzielnie szukać odpowiednich rozwiązań,

 • jesteś sprawny/a w obsłudze komputera i MsOffice (zwłaszcza Excel) i jesteś otwarty/a na naukę nowych programów,

 • zależy nam abyś znał/a język angielski na poziomie umożliwiającym w miarę swobodną komunikację biznesową (język włoski lub niemiecki będzie dodatkowym atutem),

 • przede wszystkim chcesz dalej się rozwijać i jesteś zaangażowana/y w to co robisz.

Na tym stanowisku komunikatywność i kultura osobista w kontaktach ze współpracownikami, klientami oraz partnerami biznesowymi są dla nas bardzo ważne. Szukamy samodzielnych i dojrzałych osób, które są ciekawe biznesu, chcą wykorzystać swoją merytoryczną wiedzę i doświadczenie i umacniać z nami kompetencje managerskie i zespołowe.

 

Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@estelligence.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Osoba zatrudniona w Estelligence na tym stanowisku jest odpowiedzialna za samodzielną, kompleksową obsługę kadrowo-płacową pracowników i zleceniobiorców naszych klientów.

 

Twoje główne zadania będą obejmować:

 • prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców oraz innych dokumentów z zakresu prawa pracy,

 • rozliczanie i ewidencję czasu pracy wg różnych systemów i rozkładów czasu pracy,

 • naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych,

 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji do ZUS, US, PFRON,

 • przygotowywanie raportów na potrzeby ZUS, PFRON, GUS oraz innych zestawień kadrowo-płacowych,

 • operacyjną, bezpośrednią współpracą z klientami w w/w zakresie,

 • kontakt z urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami kontrolnymi w imieniu klientów,

 • odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy oraz wspieranie mniej doświadczonych pracowników.

 

Jesteś bardzo dobrym kandydatem, jeżeli:

 • masz doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr i płac, w szczególności w pracy w biurach rachunkowych,

 • posiadasz praktyczną znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • znasz program Płatnik i posiadasz praktyczną umiejętność obsługi pakietu MsOffice (zwłaszcza Excel)

 • znajomość programu Comarch Optima  będzie dodatkowym atutem kandydata/-tki.

 • znasz języka angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację biznesową

Ponieważ pracujemy w zespole bardzo liczy się dla nas komunikatywność i kultura osobista oraz umiejętność pracy w grupie. Na tym poziomie bardzo ważna jest dla nas Twoja samodzielność. Świetnie u nas odnajdą się osoby sumienne, dokładne, skrupulatne oraz odpowiedzialne i terminowe w wykonywaniu powierzonych zadań

 

Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@estelligence.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym