Strona główna > Informacja zarządcza

back

Informacja Zarządcza i Kontroling

Dla wielu naszych klientów ważne jest nie tylko to, by poprawnie ujmować zdarzenia gospodarcze ale by umieć konsolidować i wykorzystywać te informacje w codziennym zarządzaniu biznesem lub też np. na potrzeby raportowania wewnątrz grupy.

Rozumiemy tą potrzebę i sporządzamy okresowe raporty zawierające m.in. finansowe informacje zarządcze oraz analizę kluczowych wskaźników rentowności i efektywności.  Dla bardziej skomplikowanych analiz lub też prowadzonych na wyjątkowo dużej ilości danych wykorzystujemy moduły business intelligence zewnętrznych dostawców.

Ponadto  w ramach wypełniania funkcji kontrolingowej m.in. projektujemy i opiniujemy procedury wewnętrzne w tym instrukcje obiegu dokumentów, procedury rozliczeń wydatków, harmonogramu okresowego (miesięcznego, rocznego) zamykania ksiąg rachunkowych, instrukcje inwentaryzacji składników majątku itp.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zaproś nas na spotkanie.