Strona główna > Usługi księgowe

back

Usługi księgowe

Zajmij się prowadzeniem biznesu a na nas zdeleguj to co zabiera Ci czas a nie generuje dodatkowych przychodów: księgowość, płace i podatki. Przejmiemy pełną odpowiedzialność za księgowość Twojej firmy. Nasi księgowi na bieżąco konsultują z doradcami podatkowymi możliwe sposoby prezentowania w księgach transakcji klientów gwarantujące optymalizację obciążeń podatkowych przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

W ramach usług księgowych:

  • prowadzimy pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości i polskimi przepisami podatkowymi,
  • starannie weryfikujemy formalną i rachunkową zgodności każdego źródłowego dokumentu z przepisami podatkowymi,
  • projektujemy plany kont, zasady obiegu dokumentów, opracowujemy wzory typowych dokumentów księgowych,
  • opracowujemy dokumentację zasad (polityki) rachunkowości ,
  • naliczamy podatki dochodowe ,
  • przygotowujemy i składamy w urzędach deklaracje (PIT, CIT i VAT).

Ponadto sporządzamy:

  • jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe,
  • sprawozdania finansowe według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF/IFRS),
  • przygotowujemy sprawozdania dla GUS, NBP lub innych organów,
  • raporty giełdowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zaproś nas na spotkanie.