Strona główna > CSR

back

CSR

W ramach działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zespół Estelligence zaangażował się w aktywne wsparcie kilku Fundacji oraz inicjatyw społecznych. Liczymy, że nasza wiedza i fachowa pomoc będą cennym wsparciem dla rozwój tych ważnych społecznie inicjatyw!

Funacja Musica Mundi

Fundacja Barbary Bieleckiej Musica Mundi, której celami są: propagowanie kultury muzycznej oraz wszechstronna pomoc młodym muzykom w rozwoju ich talentu, powstała w grudniu 2002 roku, w siedzibie Akademii Muzycznej w Gdańsku, jako organizacja non profit. Utalentowaną muzycznie młodzież FBB Musica Mundi wspiera, między innymi przyznając stypendia, dofinansowując wyjazdy na konkursy, pomagając w zakupie niezbędnych do nauki instrumentów lub w nagrywaniu płyt. Prezesem Fundacji FBB Musica Mundi jest Pani Elżbieta Modrzewska-Manno. W radzie zasiadają m.in. Wojciech Rajski, Malgorzata Rybicka i Zbigniew Okoński.

www.fbb-musicamundi.org

 

fundacja karuzela

Fundacja Karuzela powstała z potrzeby serca i konieczności działania. Jest po to by propagować i chronić prawa dziecka, promować idee równości i różnorodności w społeczeństwie, wspierać edukację i wychowanie oparte na szacunku i empatii. Dzięki licznym działaniom teatralnym, warsztatom artystycznym i innym projektom karuzeli, świat kręci się bezpieczniej i bardziej kolorowo. Prezesem Fundacji jest Monika Maria Małuszyńska.

www.fundacjakaruzela.pl

 

Fundacja Goldberg

Misją Goldberg Family Foundation jest wspieranie organizacji kwalifikowanych przez obdarowywanie ich dotacjami. Fundacja wspiera programy działające w kilku obszarach: edukacja, kultura i sztuka, zdrowie oraz ogólne programy związane z rozwojem dzieci.

www.goldberg-foundation.org

 

Fundacja Feliksa Stama

Priorytetem Fundacji im. Feliksa Stamma “Stamm Sport Promotion” jest propagowanie, krzewienie i upowszechnianie idei sportu, kultury olimpijskiej i praca na rzecz rozwoju i wsparcia młodych talentów sportu. Założycielką i Prezesem Fundacji jest prawnuczka Feliksa Stamma – Paula Joanna Stamm.

Autorytet najwybitniejszego polskiego Trenera-Legendy FELIKSA “PAPY” STAMMA jest ponadczasowy, to uniwersalna prawda i aktualna dla wszystkich dyscyplin sportu. Fundacja kontynuuje dzieło Trenera wszechczasów i realizuje idee m.in. poprzez wspieranie zdolnej młodzieży, wpływając na właściwy rozwój młodego sportowca w drodze do sukcesu – dbając szczególnie o jego zdrowie i edukację. Fundacja organizuje również wystawy o tematyce sportowej, pielęgnuje tradycję i historię przypominając o dawnych autorytetach.

Fundacja dba o zachowanie pamięci o swoim Patronie poprzez promowanie prozdrowotnej, społecznej, edukacyjnej i wychowawczej wartości sportu wśród społeczeństwa polskiego oraz reaktywację historycznej wiedzy i sukcesów Polski w sportach olimpijskich.

www.fundacjastamma.pl

 

Memorial wolnego slowa

Pomnik Memoriał Wolnego Słowa znajduje się przy ul. Mysiej na Skwerze Wolnego Słowa w Warszawie. W przeszłości mieściła się tutaj siedziba urzędu cenzury oraz znajdował się budynek KC PZPR.  Budowa Memoriału została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP. Estelligence jako biuro rachunkowe było odpowiedzialne za rozliczenie publicznej zbiórki pieniędzy na budową pomnika oraz za kompleksową obsługę księgową Komitetu.

www.memorialwolnegoslowa.eu

 

Fundacja Reporterów, Centrum Wspierania Dziennikarstwa w Europie Wschodniej działa przede wszystkim na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Organizator konkursu o nagrodę Dziennikarską Partnerstwa Wschodniego, który był skierowany do dziennikarzy i fotoreporterów z krajów Partnerstwa Wschodniego: Gruzji, Armenii, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Azerbejdżanu. Do konkursu zgłosiło się 350 autorów składając ponad 800 prac. Zwycięzcą konkursu został Sergej Lichenków, dziennikarz “Ukrainskiej Pravdy”, który gratulacje otrzymał m.in. od Ministra Spraw Zagranicznych Polski Pana Radosława Sikorskiego.

WMO
Celem Warszawskiej Misji Ochotniczej jest niesienie pomocy materialnej potrzebującym oraz służenie radą i wsparciem duchowym. Współpracując z naszymi partnerami i sponsorami staramy się jak najefektywniej docierać do osób pozbawionych podstawowych środków do życia, osób potrzebujących pomocy, czy choćby obecności drugiej osoby. W chwili obecnej pomocą obejmujemy: ubogie rodziny, których członkowie borykają się z problemami zdrowotnymi lub przeżyli traumę; kobiety i mężczyzn przebywających w więzieniach lub domach poprawczych, a także byłych więźniów starających się przystosować do życia w społeczeństwie. Pomagamy nie tylko osobom indywidualnym i rodzinom ale także innym instytucjom takim jak domy dziecka, szpitale, zakłady poprawcze oraz Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

wvm.org.pl/o-fundacji/

Scroll Up