Strona główna > Dotacje unijne

back

Dotacje unijne

Polska jest jednym z największych beneficjentów pomocy unijnej. W ramach wspólnotowej polityki spójności i środków krajowych, przedsiębiorcy i instytucje działające w Polsce mogą otrzymać wielomilionowe wsparcie finansowe.

Właściwe przygotowanie wniosków o pomoc finansową jak i spełnienie wielu wymogów formalnych ma decydujące znaczenie dla pozyskania ulg bądź dotacji.

Bezzwrotna pomoc finansowa może znacząco przyczynić się do sukcesu Twojego przedsięwzięcia, lecz też niesie za sobą wiele wyzwań związanych z komunikacją, terminowym raportowaniem i bezbłędnymi kalkulacjami.

Wyróżniamy się udokumentowanym doświadczeniem w rozliczaniu projektów finansowanych z dotacji UE. Nasz dedykowany zespół księgowych poprowadzi księgi tak, abyś nie musiał się martwić, że błędy księgowe spowodują konieczność zwrotu otrzymanych zaliczek albo, że zostaną odrzucone przez jednostkę finansującą twoje wnioski o refundację poniesionych już kosztów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zaproś nas na spotkanie.